پایدارسازی گود

مقالات آموزشی

تدبیر خاک مـــــــاندگار

مجموعه اخبار و مقالات آموزشی برای عموم کاربران و علاقه مندان به حوزه مهندسی عمران ، معدن و ... در این بخش از وبسایت توسط شرکت فنی مهندسی تدبیر خاک ماندگار جمع آوری شده است .

ژوئن 27, 2017
نیلینگ و پایدار سازی گود

نیلینگ و پایدار سازی گود

یکی از روش های پایدارسازی گود استفاده از جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ می باشد.این روش از حدود سه ده اخیر مرسوم شده و تاكنون نیز به عنوان یك تكنیك...