گودبرداری و خاکبرداری

گودبرداری و خاکبرداری ساختمان

گودبرداری و خاکبرداری یکی از مهمترین فعالیت های عمرانی است که به دلیل های متنوعی اعم از تخریب ساختمان های فرسوده برای ساخت ساختمان های جدید ، رسیدن به تراز بکر ، محافطت از پی ( فونداسیون) ها ، احداث کانال ها و تونل ها ، ساخت پارکینگ ها و …. اجرا میشود  .

به هرگونه حفاری و برداشت خاک در تراز پایین تر از سطح طبیعی زمین گودبرداری گفته میشود .

شرکت فنی مهندسی تدبیر خاک ماندگار مجری برتر گودبرداری اصولی به روش نیلینگ ، انکراژ و … آماده ارائه مشاوره های رایگان در زمینه گودبرداری توسط کارشناسان متخصص در این امر میباشد .

گودبرداری و خاکبرداری

گودبرداری و خاکبرداری

انواع گودبرداری

گودبرداری ها و خاکبرداری ها به دو دسته کلی مهار بندی شده و حفاظت شده یا مهاربندی نشده یا حفاظت نشده تقسیم می شوند .

لازم به ذکر است در گودبرداری های مهاربندی نشده پایداری شیروانی ها و دیواره های خاکی در خاک های چسبنده بدون هیچ گونه مهار و توسط ساختار خود خاک تامین میشود .

از هدف های اصلی و اولیه گودبرداری های اصولی به چند مورد زیر می توان اشاره کرد :

  • حفظ جان انسان ها در داخل گود ایجاد شده جهت عملیات
  • حفظ جان انسان ها در خارج از پروژه ( جلوگیری از ریزش دیواره های گود و آسیب به همسایگان )
  • جلوگیری از خسارت های احتمالی مالی
  • فراهم کردن شرایط مطمئن و ایمن به منظور حفظ آرامش و اجرای کار کارگران و عوامل اجرایی پروژه