قوانین حقوقی نیلینگ

 آنچه باید از قوانین حقوقی نیلینگ در ایران بدانید

قوانین حقوقی نیلینگ ؛ اگر قبل از اجرای نیلینگ از مالک یا مالکین رضایت محضری گرفته باشید که به طور معمول در ازای دریافت پول رضایت می دهند ، قانون هیچ دخالتی در کار شما نخواهد داشت.

اگر بدون اخذ رضایت مالکین شروع به اجرای نیلینگ نموده اید ، مالکین زمین به دو روش می توانند بر علیه شما اقامه دعوا کنند:

قوانین حقوقی نیلینگ در ایران

روش اول – شکایت حقوقی :

همسایه به دادگاه عمومی مراجعه کرده و با جلب رضایت کارشناس رسمی دادگستری از شما شکایت خواهد کرد و شرح آن بدین منظور است که اگر در تاریخی وی بخواهد در زمین خودش ساختمانی اجرا نماید،هزینه باز نمودن نیل ها ی نیلینگ اجرا شده به مقدار X ریال خواهد شد ، که طبق پرونده های مشابه این مقدار حدود یک میلیارد تومان نیز مشاهده شده است.

روش دوم – شکایت کیفری :

همسایه به دادگاه عمومی مراجعه کرده و با جلب رضایت کارشناس رسمی دادگستری از شما شکایت خواهد کرد و مدعی می شود که شما به زمین و حرز وی تجاوز کرده اید ، همچون دزدی که بدون کسب رضایت از مالک وارد زمین یا خانه ی وی می شود و در آخر برای کارفرما و یا مهندس مجری(در صورت وجود مجری صاحب صلاحیت مندرج در پروانه)قراره تعقیب صادر می شود و نامبردگان بازداشت خواهند شد.

حالا سوالاتی پیش می آید که به آنها پاسخ می دهیم:

  •  اگر همسایه به هیچ وجه حاضر به دادن رضایت محضری نشد ؟

باید روش نیلینگ را کنار بگذارید!

توصیه میکنیم به هیچ وجه از روش نیلینگ استفاده نکنید و از مهندس محاسب خود بخواهید نسبت به تغییر سیستم سازه نگهبان اقدام نماید.

می توانید از روش های دیگر نیلینگ همچون : روش بارت (اجرای دیوار حائل بتنی از بالا به پایین) ، روش خرپا و یا مهار متقابل و روش های دیگری استفاده کنید.

  • اگر همسایه راضی به رضایت دادن شد؟

شما به عنوان  کارفرما یا مجری صاحب صلاحیت حتما باید در متن رضایت نامه محضری و مصالحه این بند را لحاظ کنید :

مالک(رضایت دهنده)متعهد میگردد در صورتی که ملک خود را در آینده به شخص ثالثی واگذار نماید،حتما خریدار را از موضوع مطلع کند و همچنین به وراث خود نیز اطلاع دهد .

 

قوانین حقوقی نیلینگ

برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید .