سازه نگهبان نیلینگ

سازه نگهبان نیلینگ

سازه نگهبان نیلینگ ؛ در اکثرپروژه های ساختمانی لازم است که زمین به گونه ای خاکبرداری شود که جداره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشند.
این کار ممکن است به منظور احداث زیرزمین ، کانال ، منبع آب و …. انجام گیرد.
فشار جانبی وارده بر این جداره ها به دلیل رانش خاک بر اثر وزن خود آن ونیز سربارهای احتمالی روی خاک کنار گود است. این سربارها می توانند شامل خاک بالاتر از تراز افقی در لبه گود، ساختمانهای مجاور، بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و موارد دیگر باشند.
به منظور جلوگیری از ریزش خاک و خطرات  احتمالی ناشی از این خاکبرداری ، سازه های موقتی را برای مهار خاک اجرا می کنند که به آن “سازه نگهبان” می گویند.

اهداف سازه نگهبان نیلینگ

  • حفظ جان افراد در خارج و داخل گود
  • حفظ تجهیزات و اموال خارج و داخل گود
  • فراهم آوردن شرایطی  امن و مطمئن جهت اجرای کار

سازه نگهبان نیلینگ موقت را با توجه به نوع خاک،ارتفاع گود و فشار ناشی از ساختمان های مجاور می توان به شکل ها و روش هایی مانند مهارسازی،دوخت به پشت،دیواره دیافراگمی، مهار متقابل،اجرای شمع،سپرکوبی و ساخت خرپا اجرا نمود.

شمع بندی یا تنگ بستن بدنه های گود به دو روش اجرا می شود:

  • شمع بندی چوبی : شمع چوبی عبارتست از تیرگرد یا چهار تراشی که از بالا بر الواری متکی است که خود بر بدنه ی گود (یا دیوار ساختمان مجاور)تکیه دارد. از پایین در زمین کف گود، با زاویه ای حدود 45 درجه استوار گشته است.
  • شمع بندی فولادی: در شمع بندی فولادی از تیرآن معمولی یا ناودانی (ناودانی فقط برای پشت بند) استفاده می شود. به پشت بند عمودی یک نبشی جوش داده می شود و شمع با زاویه ای حدود 45 درجه به وسیله نبشی به پشت بند متصل میگردد.

نشیمنگاه شمع بر روی زمین،تیرآهنی یا (ناودانی)است که با میخ های قوی در زمین محکم شده است. فاصله شمع ها از هم نسبت به ارتفاع و فشار حاصل از گود محاسبه میگردد.
هرچه عمق گود بیشتر باشد، فاصله ی شمع ها از یکدیگر کمتر خواهد شد. در صورت نیاز، می توان از دو ردیف شمع در بالا و پایین استفاده کرد.
دیوارهای مانع: در گودبرداری هایی که زمین ریزشی دارند، گاهی ایجاد شیب، منجر به کار و هزینه ها ی اضافی برای حمل خاک و برگشت مجدد آن بعد از اتمام ساختمان می شود. در چنین مواردی می توان اقدام به ایجاد دیوارهای مانع نمود. این نوع دیوارها به شکل های متنوع و یا با مصالح گوناگون ساخته می شوند.
دیوارهای مانع چوبی:
این نوع دیوارها از الوارهای به عرض 20 تا 30 و ضخامت 4 تا 5 سانتی متر ساخته می شوند. بدینگونه که الوارها را با استفاده از چکش های مکانیکی، در اطراف محل گودبرداری می کوبند و آن را، قدری بیش تر از عمق گودبرداری، در زمین فرو می کنند. به قسمت انتهایی الوارها ورق های فولادی نوک تیز نصب می کنند تا در هنگام فرو رفتن در زمین و عبور از لایه های محکم از مقاومت کافی برخوردار بوده و فرورفتن آن ها را آسان تر کند.
دیوارهای مانع فلزی:
برای ایجاد دیوارهای مانع، گاهی اوقات به جای استفاده از تخته، از صفحات فلزی استفاده میشود که دارای ضخامت کمتری بوده و در نتیجه بهتر در زمین فرو می روند و قدرت مقاومت آن ها نیز بیش تر است .

سازه نگهبان نیلینگ

سازه نگهبان نیلینگ