روش نیلینگ

در سال های اخیر به منظور دستیابی به فضاهای بیشتر در ساختو ساز و پروژه های عمرانی برای تامین فضاهای پارکینگ و فضاهای مورد نیاز ،افزایش مشاعات و استفاده...

بهترین روش برای اجرای گودبرداری

روش نیلینگ ؛ در این مقاله به بررسی انواع خاکبرداری و برترین روش های آن میپردازیم:

در سال های اخیر به منظور دستیابی به فضاهای بیشتر در ساختو ساز و پروژه های عمرانی برای تامین فضاهای  پارکینگ و فضاهای مورد نیاز ،افزایش مشاعات و استفاده و بهره برداری از زمین ، گودبرداری امری اجتناب ناپذیر است.

در مناطق شهری ، به دلیل وجود همسایگی و ساختمان های مجاور و همچنین تاسیسات شهری در مجاورت گود،گودبرداری میبایست با حداقل شیب ممکن صورت بگیرد و و یا به صورت قائم انجام بگیرد که این عملیات را پیچیده میکند و لازم به تجهیزات و تمهیدات مهندسی بیشتر است.

همانطور که میدانید در مناطق شهری ، استفاده از حداکثر زمین در اولویت کارفرمایان است و این امر مستلزم استفاده از امکانات فنی و هزینه کردن جهت حفاظت از سیستم های نگهداری گود است.

با توجه به اینکه روش های متفاوتی جهت گودبرداری و پایدارسازی جانبی وجود دارد ، باید تمامی عوامل مانند : شرایط زمین ، شرایط زیست محیطی ، بودجه و هزینه مورد نظر، شرایط مالی ، دوره ی مجاز ساخت و ساز و تجهیزات در دسترس را در نظر گرفت تا یک طرح کلی مناسب ارائه داد.

از رایج ترین روش های اجرای گودبرداری شامل:

از میان روش های ذکر شده ، روش نیلینگ یا میخکوبی و انکراژ و یا ترکیب این دو روش به دلایل زیر با اقبال بیشتری روبرو است:

1)بهبود مشخصات ژئوتکنیکی

2)بهبود تسلیح خاک

3)کاهش رانش خاک

4)عدم جای گیر بودن سیستم نگهدارنده خاک

5)استفاده از خاک موجود در محل پایداری گود

روش نیلینگ

برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید .