مهار متقابل

مقالات آموزشی

تدبیر خاک مـــــــاندگار

مجموعه اخبار و مقالات آموزشی برای عموم کاربران و علاقه مندان به حوزه مهندسی عمران ، معدن و ... در این بخش از وبسایت توسط شرکت فنی مهندسی تدبیر خاک ماندگار جمع آوری شده است .

اکتبر 9, 2021

سازه نگهبان استرات یا مهار متقابل

سازه نگهبان استرات یا مهار متقابل سازه نگهبان استرات یا مهار متقابل ، مهار گذاری فشار خاک یا به اصطلاح استرات در سازه نگهبان، در این روش پایدار سازی گودها با عرض کم صورت می‌گیرد. […]