طراحی سازه نگهبان

طراحی سازه نگهبان به چه صورت است

طراحی سازه نگهبان ، به طور کلی از سازه نگهبان  جهت بالا بردن ایمنی و پایداری هرچه بیشتر دیواره های گود ها و ترانشه های خاکی استفاده می‌شود.

عوامل تشکیل دهنده در طراحی سازنده نگهبان عبارتند از:

 • دیواره یا پوسته (Facing)که برای پوشش و پخش نیرو بکار می رود (مانند دیواره های شاتکریت شده،
 • یا سیستمی متشکل از تیر و ستون، یا دیوار های بتن مسلح و غیره)
 • تکنیک هایی که نیرو های مورد نیاز جهت پایداری دیوارهارا تامین می نمایند

دسته دوم از طراحی سازه نگهبان از سه قسمت تشکیل شده است

که این سه دسته را میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. تامین نیروی پایداری از داخل زمین پروژه
 2. تامین نیروی پایداری از امتداد دادن دیواره داخل زمین
 3. تامین نیروی پایداری از خاک پشت دیواره

 

تامین نیروی پایداری از داخل زمین پروژه

از این مورد، به صورت دستک و یا شمع مورب و یا پنل های خاکی (مانند سازه نگهبان های سنتی) استفاده میگردد.

استفاده از این موارد، به دلیل  ایجاد مزاحمت در ساخت سازه و عدم توانایی در کنترل مطلوب تغییر مکان نوک دیواره گود کمتر مورد استفاده قرار می گیرند.

در انواع سازه نگهبان، سازه نگهبان خرپایی برای گود های تا عمق 12 متر پیشنهاد می گردد.

دیتایل سازه نگهبان خرپایی و نقشه های سازه نگهبان خرپایی در کتاب مرجعی آمده است ولیکن توصیه می شود ،

جهت طراحی دقیق و بهینه، از مدل سازی در نرم افزار کمک گرفته شود. برای این منظور نیاز است تا فیلم اجرای سازه نگهبان خرپایی به دقت دیده شود.

 

طراحی سازه نگهبان

 

تامین نیروی پایداری از امتداد دادن دیواره داخل زمین

طراحی سازه نگهبان ،  این روش، نوعی سازه نگهبان محسوب می شود که به علت عدم توانایی در مهار تغییر مکان نوک دیواره ترانشه ها و گود ها زیاد مورد استفبال نیست.

این روش  بیشتر برای گود های تا عمق 2 تا 6 متر مورد استفاده قرار میگیرد.

این روش بخشی از اجرای سازه نگهبان خرپایی نیز محسوب میشود.

روش میکروپایل نیز برای سیستم پایداری جانبی در زمره این گروه قرار می گیرد.

 

طراحی سازه نگهبان

 

تامین نیروی پایداری از خاک پشت دیواره

در این نوع از طراحی سازه نگهبان،  که همراه با مسلح کننده‌هایی مانند میلگرد،

کابل های بهم تنیده (استرند)، راد خود حفار، فیبر های پلاستیکی تقویت شده FRP و غیره در خاک پشت دیواره استقرار پیدا کرده سبب استحکام خاک می‌شود.

 

تطابق نقشه سازه نگهبان با مطالعات میدانی

 • طراحی سازه نگهبان ، عدم امکان پیاده سازی نقشه با مختصات اجرایی زمین پروژه
 • عدم پیش بینی سازه نگهبان در محدوده‌هایی که به گذر منتهی شده و نیاز به پایدارسازی جداره در آن ها احساس می‌گردد.پروژه خرپا تندیس
 • استفاده از مصالح غیر مشخصاتی نطیر الوار های چوبی در نقشه های اجرایی
 • عدم ارائه جزئیات اتصالات
 • عدم پیش بینی مهار های عرضی بین خرپا ها
 • عدم تامین طول موثر گیرداری و تامین ارتفاع مناسب المان قائم خرپا
 • عدم انطباق روش سازه نگهبان خرپایی با جنس خاك مشاهداتی در پروژه

 

شرکت تدبیر خاک ماندگار همه روزه برای پاسخ گویی به شما و ارائه خدمات حاضر می باشد.

اینستاگرام شرکت تدبیر خاک ماندگار : @tadbirkhakmandegar