اهمیت سازه نگهبان

اهمیت سازه نگهبان در چیست؟

اهمیت سازه نگهبان ، همان طور که میدانید، استفاده از فعاليت‌های اجرايی با عمليات خاکبرداری یا گودبرداری در زمين در پروژه های ساختمانی اغلب استفاده می‌شود.

از اهمیت سازه های نگهبان میتوان به حفظ جان انسانهای خارج و داخل گود،

حفظ اموال خارج و داخل گود و نيز فراهم آوردن شرايط امن و مطمئن برا اجراي کار اشاره کرد. عدم اهیمت دادن ه سازه های نگهبان،

میتواند خسارت های جبران نا پذیری مانند: احتمال آسيب‌ديدگي افراد،

تخريب ساختمان‌هایمجاور، آسيب به لوله‌کشي‌ها را داشته باشد. اين مسئله می‌تواند هزينه‌های مالي و جانی زيادی را در پي داشته باشد.

لازمه شروع یک پروژه ساختمانی، خاک برداری است که بایستی جداره های آن قائم يا نزديک به قائم باشد.

فشار جانبي وارد بر اين جداره ها ناشي از رانش خاک بر اثر وزن خود آن ، و نيز سر بار هاي (surcharge) ،

احتمالي روي خاک کنار گود مي باشد. جهت جلوگيری از ريزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از خاکبرداری ،

سازه های موقتی را جهت مهار ترانشه استفاده می‌کنند که به آن سازه های نگهبان (retaining structures;support systems)  مي گويند.

 

انواع سازه نگهبان

سازه نگهبان خرپايي

سازه نگهبان دوخت به پشت

سازه نگهبان ميخ کوبي

سازه نگهبان ديوار ديافراگمي

سازه نگهبان مهار متقابل

سازه نگهبان اجراي شمعی

 

سازه نگهبان وزنی يا ديوار حايل وزنی چيست؟

ديوار حائل وزني از ساده‌ترين انواع سازه نگهبان است که معمولا با استفاده از سنگ، بتن، آجر و ديگر مواد سنگين ساخته مي‌شود.

در سازه نگهبان وزنی، وزن ديوار حايل، پارامتر اصلي در پایداری خاک و مقاومت در برابر فشار جانبی است.

اجرای ديوار حائل وزني در حفريات کم عمق، معمولا با استفاده از سنگ بدون ملات يا بلوک‌هاي بتني انجام می‌شود.

به دليل تاثير مستقيم وزن اين سازه بر روي عملکرد آن، ابعاد و حجم مواد مورد استفاده برای ساخت آن زياد است.

در مجموع، سازه نگهبان وزنی براي نگهداری از ديوارهای گودبرداری با ارتفاع کمتر از 3 متر مناسب است.

 

 

اهمیت سازه نگهبان خرپايي چيست؟

استفاده از سازه های نگهبانی خرپایی، یکی از پر استفاده ترین روش ها در پایدارتر کردن گود ها است.

نحوه عملکرد این روش به شرح زیر میباشد:

در ابتدا طبق نقشه، حفره هایی ایجاد می‌شود.

معمولا تا عمق 1 متر از تراز اصلی پی پايين‌تر مي‌آيد.

ستون‌ها با بتن ريزی و استفاده ازنبشی براي پایداری بيشتر به درون حفره نصب ميشود.

 

اهمیت سازه نگهبان خرپایی

 

در اين مرحله عمليات گودبرداري با حفظ يک شيب پايدار انجام ميشود ولي شانه هاي خاکي را هنوز برداشته نميشوند.

در اين قسمت در نقاطي که ستون‌ها قرار گرفته‌اند به صورت تدريجي شانه‌ها برداشته ميشود.

با استفاده از ملاتي مناسب پشت ستون‌ها را پر ميکنند.

انجام اين عمليات سبب يکپارچگي کامل ستون‌ها با ديوار ميباشد.

هنگامي که به کف ميرسيم براي اجرای اعضايی که به صورت مورب هستند يک فونداسيون مستقل برای هر عنصر مورب اجرا کرده تا اعضا روی آن سوار شوند.

اهمیت سازه نگهبان دوخت به پشت چيست؟

در اين روش با مسلح نمودن خاک علاوه بر پايدار شدن شيب، از لغزش ديواره گودبرداری جلوگيری مي‌شود.

 

اهمیت سازه نگهبان دوخت از پشت

 

سازه نگهبان ميخ کوبی چيست؟

در روش ميخ کوبی همانند روش دوخت به پشت با مسلح نمودن خاک علاوه بر پايدار شدن شيب، از لغزش ديواره گودبرداری جلوگيری مي‌شود.

 

اهمیت سازه نگهبان نیلینگ

 

اهمیت سازه نگهبان ديوار ديافراگمی چيست؟

در این روش ديوار با استفاده از دستگاه های ويژه حفاری، محل ديوار نگهبان حفر مي‌شود.

برای جلوگيری از ريزش خاک ديواره به طور همزمان بابستی از گل بنتونيت برای پرکردن محل حفاری شده استفاده کرد.

اهمیت سازه نگهبان دیافراگمی

 

سازه نگهبان مهار متقابل چيست؟

از اين سازه نگهبان جهت گودهايی که دارای عرض کم تری هستند استفاده مي‌شود.

روش مهار متقابل به طوريست که دو طرف گود چاه‌هايی در فاصله‌های معين از يکديگر حفر می‌شوند.

 

اهمیت سازه نگهبان مهار متقابل

 

اهمیت سازه نگهبان اجراي شمعی

شمع های درجا یکی دیگر از روش های پایدارسازی جداره های گود می باشد.

ایمن سازی جداره های گود و ایجاد سازه نگهبان از اصلی ترین پیش نیازهای عملیات خاکی ،

و گودبرداری (پی کنی) در مناطق شهری و بخصوص ساختمان های بلند مرتبه (برج ها) در مجاورت با منازل مسکونی آسیب پذیر می باشد.

اهمیت سازه نگهبان شمعی

 

 

شرکت تدبیر خاک ماندگار همه روزه برای پاسخ گویی به شما و ارائه خدمات حاضر می باشد.

اینستاگرام شرکت تدبیر خاک ماندگار : @tadbirkhakmandegar