نیروی های متخصص

تدبیر خاک مـــــــــــــــــاندگار

شرکت فنی مهندسی تدبیر خاک ماندگار با استفاده از نیروهای متخصص و دوره دیده آماده ارائه خدمت به هم وطنان عزیزمان در زمینه های طراحی، مشاوره و اجرای سازه نگهبان ، کنترل آبهای زیرزمینی و اجرای ابنیه بتنی و فلزی در بالاترین کیفیت ممکن می باشد .

نوع نیرو تعداد
دکترا و کارشناس ارشد معدن، زمین شناسی و عمران خاک و پی 1 نفر
مهندسین معدن 2 نفر
مهندسین عمران 4 نفر
کارشناسان برق، کامپیوتر و گرافیک 1 نفر
پرسنل اداری 4 نفر
تکنسین حفاری و کمک حفار 6 نفر
دیپلم فنی 1 نفر
کارگر ماهر 20 نفر